Menu

English version below
Galit Ariel is oprichter en Creative Director van WondARlands en Future Memory Inc., een auteur en een internationale spreker. Ze is gepassioneerd over de toekomst waarin Technology geïntegreerd is in ons dagelijks leven, maar wel zo dat het ons kan verrijken en niet beheerst. Haar doel is om platformen te bouwen dat mensen helpt om ruimtes zowel digitaal, fysiek als mentaal op nieuwe manieren te ervaren.

Ze is gepassioneerd over Augmented Reality en draagt dit dagelijks uit. Zeker een vrouw om te blijven volgen!  

Wat heeft jou geïnspireerd om in Augmented Reality te starten?

Sinds mijn Bachelor van het Central St. Martins was ik al gefascineerd over de interactie en design dat Augmented Reality te bieden heeft. Augmented Reality lijkt op een nieuw technologisch tijdperk waar elk oppervlakte interactief kan worden en fysieke ruimtes lagen van 3D  krijgen… maar het duurde veel langer dan ik verwachtte dat het opgepikt werd in de consumenten markt.

Na mijn Master studie was ik zo enthousiast over AR die de mogelijkheid geeft om ruimtes op nieuwe manieren te beleven dat mijn passie hiervoor gewekt was. Ik was weer verliefd op de techniek! Samen met mijn eigen kennis en ervaring rond ontwerp, cultuur, zakelijke en sociale behoeften kwam ik dichter bij mijn geloof, namelijk dat AR een grote invloed heeft op de manier waarop we leven en de wereld ervaren. Mijn doel is om impact te maken met AR op culturele, politieke, economische, identiteits- en sociale systemen (zo goed als ik kan).

De start van het impact maken begon met het schrijven van mijn eerste boek ‘Augmenting Alice: The Future of Identity en Experience and Reality’.

Deze boeken waren in eerste instantie passieprojecten, maar het werd snel opgemerkt door TED en ik gaf uiteindelijk een toespraak tijdens hun wereldwijde evenement over hoe Augmented Reality een soort ruimteverkenning zal lanceren (hier op aarde). Al snel schreef ik over technische culturen, gaf workshops en trainingen en sprak voor EU-beleidsmakers, wetenschappers van Bell Labs, ondernemers in Slush, en creëerde programma’s, seminars en workshops voor iedereen die geïnteresseerd was in het begrijpen van dit nieuwe tijdperk van het wereldwijde web. Ik denk dat hoe meer mensen het begrijpen wat de mogelijkheden zijn, hoe beter de toepassing ervan kan worden. Tech is voor iedereen, niet alleen voor enkelen.”

Hoe is jouw ervaring om te werken in de technische wereld?

Ik heb gestudeerd voor industrial designer en mijn focus voor mijn laatste project ging over de interactie en design tussen mens en computer. Uiteindelijk na mijn studie kwam ik in de industrial design en agency werk terecht. Ik heb ervaren dat deze banen vaak door mannen werden uitgevoerd en ik dacht bij mijzelf; ik sta stevig in mijn schoenen en ik kan goed mijn mannetje staan. Wanneer ik echt in de techniek kwam overviel het mij wel hoe hard ik moest werken om erbij te horen, terwijl deze industrie juist toegankelijk voor iedereen moet zijn.

Gedurende mijn carrière ben ik veel verschillende mensen in contact gekomen en vond ik het moeilijk om aan projecten of apps te werken die niet in lijn waren met mijn overtuiging, namelijk om mensen te helpen en inspireren door middel van design en Augmented Reality. Ik ben hierdoor vele projecten verloren, maar doordat ik mijn waardes hoog bleef houden heb ik een steeds grotere cirkel om me heen gecreëerd van mensen, bedrijven en verenigingen die dezelfde overtuiging hadden als ik. Samen maken we iedereen enthousiast om met techniek te werken.  Ik ben dankbaar voor de mensen die ik ben tegen gekomen, die zich door mij lieten uitdagen en die op hun beurt weer terug mij uitdaagden om samen er beter van te worden. Door de tijd heb ik met een geweldige groep mensen mogen werken die gepassioneerd zijn om samen ethische en betekenisvolle techniek te creëren.

Van deze groep mensen ben ik met twee mensen – Nishan Chelvachandran (een geweldige AI en cybersecurity ondernemer) & Georgie Pinn (Een geweldige interactieve artiest) – een nieuwe bedrijf gestart, genaamd ‘Future Memory Inc.’ Het bedrijf werkt aan creatieve tech perspectieven, cullturen en bedrijven. Ik ben gestart met mijn PhD waarin ik verder onderzoek wat de tweesplitsing is tussen technologie en verbeelding. Ik ben super enthousiast over de toekomst ook al was de weg ernaar toe niet altijd even makkelijk.

Welk advies zou jij geven om andere meiden te inspireren om voor techniek te kiezen?

“Als je niet aan boord van het schip mag, maak dan je eigen boot en start met zeilen!”
We hebben vrouwelijke piraten nodig om weer nieuwe innovaties te ontdekken en om technologie verder te onderzoeken. Ik beloof je dat het niet altijd even makkelijk gaat zijn, maar het harde werken betaald zich terug in geheime schatten en gave ontwikkelingen!


Inspiring interview with Galit Ariel!

Galit Ariel is Founder and Creative Director at WondARlands and Future Memory Inc., an author and international speaker. She is passionate about a future in which technology is integrated into our everyday’s life but does not control it. Her goal is to bridge the gap between digital, physical, and mental spaces to create tools and platforms that help people experience these worlds in new ways.

Definitely a women to follow and get inspired about how she took over the world of augmented reality!

What was your inspiration to start in Augmented reality?

I was fascinated with interaction design and augmented reality since my BA at Central St. Martins. It seemed like the dawn of a new technological era where every surface will become interactive and physical space will be laced with three-dimensional assets…but it took a much longer period then I expected for it to mature into the consumer-facing technology it is today. I kept thinking about spaces and behaviours during the coming years, working as a designer of physical spaces and objects, as well as experiential designer and strategist, and I pivoted back to immersive technology during my MA studies at SCAD university, focusing on social tech and immersive tech implementation strategies.

I was so excited that all my initial passion for human-computer interaction were awakened, and this time backed up with the maturing of that technology but also accompanied with my own deep understanding and experience around design, culture, business and social needs. I was in love with technology again, getting closer to what I believed (and still do) it can do for the way we live and experience the world. But I was also concerned about undesirable practices in other (and more mature) tech fields. I was determined to highlight the impact immersive tech (and AR in particular), would bring to cultural, political, economic, identity and social systems (both good and bad). So I wrote my first book ‘Augmenting Alice: The Future of Identity, Experience and Reality’. What was initially a passion project, got spotted by TED and I ended up giving a talk in their global event that looks at how Augmented Reality will launch a type of space exploration (right here on planet earth). Soon I was writing about tech cultures, giving workshops and training and getting to speak in front of EU policymakers, scientists at Bell Labs, entrepreneurs in Slush, as well as creating programs, seminars, and workshops for anyone interested in understanding this new age of the WORLD wide web. I believe that the more people comprehend it, and the many facets it might take, the better its application might become. Tech is for the many, not the few.

Can you share your experience about working in the Tech industry?

I was trained as an industrial designer and made my final projects around Human-Computer Interaction and design. But ended up focusing more on industrial design and agency work for the coming years. These fields were quite male-dominated, and I thought I can deal & overcome sexist paradigms and mindsets. However, when I shifted to the tech industry, one that should represent an accessible tool that is supposed to elevate individuals and society,  I was taken aback by the ‘boys’ club’ approach and attitude it ingrained. Here I was, ready to make great tech, dismissed due to my gender, different background,  not having the ‘right’ contacts, but mainly since I challenged common attitudes which relied on technological supremacy over human qualities and culture. I was not getting contracts because I refused to work with unethical practices or create meaningless apps that are only aimed at monetizing user data and engagement. It was a choice: to conform or to stand up to my values and the belief there is a way to think about and develop technology and interactions. It also didn’t score points at the ‘move fast and break things’ dudes. They didn’t understand what the fuss is, and why put any effort in changing something that works well (for them). It felt quite isolated and demotivating. But the longer I’ve persisted, the more I was able to find like-minded people, organizations and collaborators.  I am grateful for those who did allow themselves to be challenged and challenge me back. A tribe of awesome people that are truly are passionate about creating better, more ethical, and more meaningful technologies and tools. I’ve started with two of them – Nishan Chelvachandran (an amazing AI and cybersecurity entrepreneur) & Georgie Pinn (an amazing interactive artist) – a new entity called ‘Future Memory Inc.’ that works on creative tech perspectives, cultures and businesses. I am starting a PhD that will research the intersection between technology and imagination, and I am more hopeful and excited about the future than I ever was. It was well worth the journey and all the hardship.

If you could use 3 words in order to describe your journey until now, what would they be?

Curiosity, passion, common sense.

What was the best advice you received in order to do what you do today in your work?

Acknowledge consensus, but don’t let it distract you.

Which advice would you give in order to inspire girls and women to choose for tech?

If you are not let on the boat, build your own and start sailing. We need more female pirates to discover new territories and explore oceans of knowledge. I promise you it will be hard & frustrating, but also liberating and full of unimaginable treasures.

Thank you Galit for this truly inspiring interview!